Fotogrammetrie

Fotogrammetrie is de technologie waarbij we geometrische informatie halen uit digitale beelden. Dankzij specifieke opnametechnieken en een doorgedreven ontwikkeling van software kan deze technologie vandaag in de landmeetkunde toegepast worden.

Naast terrestrische fotogrammetrie, die zijn toepassing vindt in uiteenlopende vakgebieden zoals architectuur, monumentenzorg, archeologie, onderzoek naar de oorzaak van ongevallen en zo meer, is nu ook de techniek van de luchtfotogrammetrie volledig geïntegreerd in de werking van ons kantoor.

Wij staan in voor het volledige proces van opname over verwerking tot eindproduct. Dit resulteert in heel nauwkeurige kaarten, digitale terreinmodellen, 3D modellen,... Dankzij de hoge nauwkeurigheid (in X, Y en Z) gebruiken wij deze technologie ook voor het opmaken van nauwkeurige meetplannen, eventueel aangevuld met terrestrische metingen, die met totaalstation en GPS-meettoestel uitgevoerd kunnen worden.

De voordelen van deze technologie spreken voor zich. Dankzij deze techniek kunnen we grote gebieden veel sneller en nauwkeuriger in kaart brengen dan met klassieke meetapparatuur. Daarnaast kunnen moeilijk bereikbare plaatsen of ontoegankelijke terreinen makkelijk en snel opgemeten worden. Ook het opmeten en berekenen van terreinmodellen gebeurt vele sneller en gedetailleerder dan tot voor kort mogelijk was. Bovendien zijn er een hele reeks nieuwe toepassingen mogelijk, zoals fotorealistische 3D modellen maken van hele stadswijken. Andere mogelijke producten van deze techniek zijn zeer nauwkeurige en ge-georefereerde orthofoto’s en oblieke foto’s van het projectgebied in kwestie.

Al deze gegevens kunnen in elke CAD en GIS applicatie ingeladen worden en als onderligger gebruikt worden voor verschillende studies.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×